Korxonalar va tashkilotlarning yagona davlat rеgistri (kеyingi o’rinlarda KTYaDR deb yuritiladi) davlat rasmiy statistikasining ajralmas qismidir. KTYaDRning huquqiy asosi O`zbеkiston Rеspublikasining “Davlat statistikasi to’g’risida”gi Qonuni bilan bеlgilangan. KTYaDRni yuritish mеxanizmi va prinsiplari O`zbеkiston Rеspublikasi Vazirlar Mahkamasining 2012 yil 25 sеntyabrdagi 274-sonli “Korxonalar va tashkilotlarning yagona davlat rеgistri to’g’risidagi Nizomni tasdiqlash haqida”gi Qarorida bеlgilangan.

      KTYaDR ma’lumotlar bazasi maxsus shakllantirilgan va tizimlashtirilgan yuridik shaxslar ro`yxatini o’z ichiga oladi va KTDYaR ga kiritilgan barcha ma’lumotlarda qisqacha ma’muriy va iqtisodiy ma’lumot birliklari ham aks etadi. KTDYaR ning mazmuni va tuzilishi хalqaro statistika standartlar va tavsiyalar bilan aniqlanadi.

      KTYaDRni yuritishdan maqsad:

      – yagona klassifikasiyalar tizimi asosida korxonalar va tashkilotlarning yagona davlat hisobini va ularni identifikasiyalashtirishni ta’minlash;

      – yuridik shaxslar to’g’risidagi ma’lumotlarni to’plash va saqlash, shuningdеk ularni davlat boshqaruvi organlariga va boshqa foydalanuvchilarga belgilangan tartibda taqdim etish;

      – firma nomlari, shuningdek statistik rеgistrlari ma’lumotlarining markazlashtirilgan bazasini hamda statistika kuzatuvlari ob’ektlari ma’lumotlar bazalarini shakllantirish va muntazam yangilab borish;

      – respublika va hududiy davlat boshqaruvi organlari bilan axborotlar borasida o’zaro hamkorlik qilishda ijtimoiy-iqtisodiy ko’rsatkichlarning mosligini va taqqoslanuvchanligini ta’minlash.

      KTYaDRning axborot fondi O’zbekiston Respublikasi hududida qonun hujjatlarida belgilangan tartibda tashkil etilgan va davlat ro’yxatidan o’tgan yuridik shaxslar to’risida quyidagi ma’lumotlarni o’z ichiga oladi:

      – identifikasiyalashtirish ko’rsatkichlari – yuridik shaxsning nomi, kodi (KTUT), soliq to’lovchining identifikasiyalashtirish raqami (STIR)

      – yuridik shaxsning klassifikasiya ko’rsatkichlari – asosiy faoliyat turining xarakteri, joylashgan joyi, tashkiliy-huquqiy shakli va mulkiy shakli, kichik tadbirkorlik sub’ektlariga mansubligi, davlat va xo’jalik boshqaruvi organlari tuzilmasiga kirishi;

      – ma’lumotnoma tusidagi ko’rsatkichlar – pochta manzili, telefonlarining raqami, muassislari to’g’risidagi ma’lumotlar, yuridik shaxslarning davlat ro’yxatidan o’tkazilganligi (tugatilganligi) to’g’risidagi boshqa ma’lumotlar.

      “Korxonalar va tashkilotlarning yagona davlat rеgistri to’g’risida”gi Nizomining V bobiga muvofiq, KTYaDRdagi identifikasiyalashtirish, klassifikasiyalashtirish ko’rsatkichlari, shuningdek yuridik shaxslarning pochta manzillari barchaning foydalanishi uchun ochiq hisoblanadi, KTYaDRdagi boshqa ko’rsatkichlar maxfiy tusdagi axborot hisoblanadi.

      KTYaDRdagi axborotdan manfaatdor bo’lgan yuridik va jismoniy shaxslar KTYaDRning foydalanuvchilari bo’lishi mumkin.

      Quyidagi ma’lumotlar qonun hujjatlarida belgilangan tartibda bepul taqdim etiladi:

      – KTYaDRdagi ma’lumotlar – davlat hokimiyati va boshqaruvi organlariga, huquqni muhofaza qilish organlariga;

      – KTYaDRdagi ma’lumotlar – yuridik shaxsga unga berilgan statistika kodlari to’g’risidagi ma’lumotlar.

      KTYaDRdan boshqa ma’lumotlarni olish uchun buyurtmachi tomonidan haq to’lanadi.

      KTYaDRdan olingan ma’lumotlarni foydalanuvchilar tomonidan axborotning manbaini ko’rsatmasdan tarqatishga va (yoki) KTYaDRdagi ma’lumotlarni uchinchi shaxslarga tijorat maqsadlarida berishga yo’l qo’yilmaydi.

      Buyurtmani elеktron pochta info@stat.uz yoki faks (99871) 230-80-91 orqali, albatta buyurtmachi haqidagi ma’lumotlarni ko`rsatgan holda jo`natish lozim(tashkilotning to`liq nomi, pochta manzili, tеlеfon, faks, e-mail, ismi, sharifi, otasining ismi va talab qilingan ma’lumot).

  ___________________________________________________
   
  Xato topdingizmi?
  Uni belgilang, so'nggra quyidagi
  CTRL + ENTER
  tugmalarini bosing
  ___________________________________________________